Càlcul emissions GFEH

emissions gasos efecte hivernacle

Actualment, nombroses organitzacions treballen amb equips que contenen gasos fluorats amb efecte d’hivernacle (GFEH). Aquestes  emissions poden suposar un volum important de les emissions totals del seu inventari. La Guia permet calcular aquestes emissions, d’acord amb les normes ISO 14064, part 1, i la ISO/TR 14069, que són les normes de referència per al seu càlcul.

Llegir +

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.