Restauració i integració ambiental

Restauració  i integració ambiental

Projectes  per reduir els impactes ambientals  generats per l’activitat humana recuperant la qualitat de l’entorn

restauracion taludes

Integració ambiental obres públiques

mineria, restauracion

Restauració Pedreres

restauracion espacios degradados

Recuperació d’espais degradats

Recuperación espacio degradados

Renaturalització d’espais

Recuperación vertederos

Restauració d’abocadors

Casos d'èxit

Integració ambiental infraestructures

Integració ambiental del projecte constructiu «Plataforma nou accés ferroviari a València d’alta velocitat. Tram Alcácer-València». UTE  SGS TECNOS-INFRAES

Pasos de fauna

Restauració de talussos

Restauració de talussos en el Parc Natural de La Font Roja. Alcoi. l’Alcoia. Conselleria de Medi Ambient. Generalitat Valenciana

restauración taludes, integración ambiental

Gestió ambiental infraestructures

Gestió  ambiental del projecte constructiu «Línia fèrria València-Tarragona. Tram Vandellós-Tarragona, subtram 1. Duplicació via  i adaptació a 220 km/h. Plataforma». UTE ALDESA -CONSTRUCCIONES RUBAU-OBRAS SUBTERRANEAS

ferrocarril, restauración, control ambiental obras

Projectes restauració ambiental pedrera

Restauració de la pedrera Garganta II. Terme municipal de Teulada. La Marina. Lorenzo Andres Valles SL

canteras, pedrera, restauración

Projecte restauració residus inerts

Abocador de residus inerts a la partida «El Fondo», terme municipal de Paterna. L’Horta. Empresa de gestió de residus

vertedero inertes, abocador inerts

Projecte renaturalització d’espai degradat

Adequació dels antics conreus de seca a l’Av. Barceló  com a bosc urbà  accessible i amb caràcter didàctic sobre les espècies botàniques de la zona. Ajuntament de Vilafamés. La Plana Alta

renaturalización, renaturalització espais degradats

Comentarios cerrados.