Auditories energètiques

Eficiencia energetica

Publicat al BOE el Real Decret 56/2016 que impulsa l’eficiència energètica a les gran empreses, transposició de la Directiva 2012/27/UE i que defineix les auditories energètiques, l’acreditació dels proveïdors de serveis, dels auditors i la promoció de l’eficiència energètica.

 

Llegir +

Economia circular

sostenibilidad

La Comissió Europea ha adoptat un nou i ambiciós paquet d’Economia Circular per estimular la transició d’Europa cap a una nova  economia  que impulsarà la competitivitat global, fomentarà el creixement econòmic sostenible i la generació de nous llocs de treball.

Llegir +

Càlcul emissions GFEH

emissions gasos efecte hivernacle

Actualment, nombroses organitzacions treballen amb equips que contenen gasos fluorats amb efecte d’hivernacle (GFEH). Aquestes  emissions poden suposar un volum important de les emissions totals del seu inventari. La Guia permet calcular aquestes emissions, d’acord amb les normes ISO 14064, part 1, i la ISO/TR 14069, que són les normes de referència per al seu càlcul.

Llegir +