Responsabilitat social

Participació pública i responsabilitat social

Assessorament en processos de participació pública i responsabilitat social corporativa

Memorias ambientales

Memòries de Sostenibilitat

Procesos de participación

Participació pública

Asesoramiento legal Ayuntamientos

Assessorament legal

Memorias de sostenibilidad

Esdeveniments sostenibles

Formación, Comunicación ambiental

Formació i comunicació

Casos d'èxit

Curs de gestió ambiental a l’empresa

Curs presencial de 60 h  que  incloïa  el sistemes de gestió ambiental, el màrqueting ecològic, l’anàlisi del cicle de vida del productes i els possibles impacte ambientals de les activitats mes rellevants del municipi. Contractat per l’Ajuntament de Sagunt

Formació, Formación, Comunicación Ambiental

Enquesta de prioritats ambientals, Agenda 21

Enquesta realitzada al municipi d’Alacant en el procés d’Agenda 21 per comprovar les prioritats i la sensibilitat ambiental dels ciutadans. 350 enquestes telefòniques als majors de 16 anys. Ajuntament d’Alacant.

Enquestes, encuestas,

Dinamització de la participació pública en Agenda 21

Coordinació i dinamització de les reunions dels agents socials  per a triar els indicadors de sostenibilitat del perfil ambiental de la ciutat. Ajuntament d’Alcoi.

Dinamizacion ambiental, dinamització ambiental

Coordinació de la participació pública

Participació pública de l’Estudi de Paisatge del PG de Callosa de Segura. Cauce, Proyectos y Obras S.A.

Participacio pública, participación publica

Assessorament ambiental i peritatge ambiental

Assessorament ambiental i peritatge ambiental  en la demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana presentant per diversos propietaris contra la Generalitat Valenciana per la delimitació del Parc Natural del Túria. Despatx Jurídic.

Exposició sobre integració paisatgistica

Panells de  l’exposició sobre la integració paisatgística del Port Esportiu  Las Fuentes. Alcossebre. Conselleria d’infraestructures i Transports. Generalitat Valenciana.

Panell, Panel, triptico, triptic, Camunicación

Comentarios cerrados.