PAT Infraestructura Verda del Litoral

PAT Infraestructura Verda del Litoral

El  Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral PATIVEL pretén definir els distints elements de la infraestructura verda, les seues connexions amb l’interior del territori, les seues relacions i transició amb el contorn urbà i corregir, en la mesura que es puga, els errors de planificació urbanística que s’han produït en els últims anys

Llegir +

Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030

sostenibilidad

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i la Global Taskforce of Local and Regional Governments han participat activament en el procés d’elaboració del document ‘Transformant el nostre món: l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030′

Llegir +

 

Contaminació acústica a Europa

Noise in Europe 2014

L’Agencia Europea del Medi Ambient (EEA, European Environment Agency) ha publicat l’informe «Noise in Europe 2014». Es tracta del primer informe publicat per l’EEE sobre aquesta matèria; s’hi presenta una visió general i una anàlisi del soroll ambiental a la Unió Europea.

Llegir +